cold glacier iceberg meltingPhoto by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/cold-glacier-iceberg-melting-48178/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

‘Het is natuurlijk absurd dat er mensen zijn die zeggen dat je winterkleding aan moet op de Noordpool’, lacht ondernemer Hans van Tellingen vanuit Portugal. ‘De gemiddelde temperatuur op aarde is 15 graden, dus ook ook de Noordpool hoef je dan geen winterkleding aan. Dat is logisch’.

De ondernemer krijgt bijval van Tweede-Kamerlid Wybren van Haga: ‘Dat is net zoals die IFR van Corona. Die is gemiddeld 0,15. Dus dat er in de VS 700.000 doden zijn door Corona, kan niet, want dat zou betekenen dat er meer dan 400 miljoen Amerikanen Corona gehad moeten hebben, en dat kan niet want er zijn maar 329 miljoen Amerikanen. Dus dat kan nooit kloppen.’

‘Nee, maar die temperatuur komt ook door verkeerde metingen’, zegt Van Tellingen. ‘Want ze hebben nu nieuwe thermometers die ook de luchtvochtigheid meten, en dat konden die oude niet, dus de metingen kloppen niet.’ ‘Precies’, zegt Van Haga tegen Van Tellingen die in zijn korte broek in Portugal zit. ‘Maar waarom heb jij dan een korte broek aan? Dat is toch veel te koud? Het is 15 graden?’

‘Hoe kom je daar nou bij?’, zegt Van Tellingen, ‘het is hier nu 28 graden.’ ‘Dat kan toch niet?’, antwoordt Van Haga, ‘want het is gemiddeld 15 graden. Dus in Portugal is het ook 15 graden, dat zeg je net zelf.’ ‘Ja maar, dat kan niet. Mijn feit klopt’, zegt Van Tellingen, ‘Ook al is dat anders dan het feit wat ik net vertelde. Dat begrijp je toch wel? ‘Oh’, zo klinkt Van Haga opgelucht, ‘Dat snap ik wel. Een feit is alleen een feit als je het in je voordeel kunt gebruiken. ‘Precies’, lacht Van Tellingen, ‘Net als die Coronafeiten van me. En laat die debunkers dat maar eens ontkrachten. ”Kunnen ze niet hè, kunnen ze niet’, jubelt het Kamerlid.

Door redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *